Exclusiecriteria zijn

 

  • Een psychiatrisch ziektebeeld waarbij de cliënt veelvuldig bekend is met automutilatie of een verhoogd risico op een psychose heeft
  • Een cliënt die veelvuldig bekend is met verbaal of fysiek geweld
  • Een cliënt die aangeeft zich niet te willen aanpassen in het leef ritme dat bij Caring Brothers gehanteerd wordt
  • Een cliënt die aangeeft niet bereid te willen zijn begeleiding op gedrag te willen ontvangen
  • Een cliënt bij wie onvrijwillge zorg noodzakelijk is