Eigen bijdragen

De wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekering, zolang u hiervoor een indicatie heeft. Dit betekent dat voor verpleging en verzorging u niet hoeft bij te betalen. Er is geen sprake van eigen bijdrage.