Caring
Brothers

Caring Brothers biedt volwassenen en ouderen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en regievoering over hun leven begeleiding en zorg op maat. De ondersteuningsbehoefte van onze cliënten komt veelal voort uit een somatisch/lichamelijke, lichtverstandelijke grondslag. Hierdoor ervaren onze cliënten moeilijkheden bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij (participatie).

 

kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht

Wij bieden kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht waarbij de begeleiding/en of verzorging afgestemd is op de behoeften en belangen van het individu. Er wordt gewerkt vanuit een persoons- en krachtgerichte benadering; de cliënt en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Niet de problemen, maar de oplossingen worden als vertrekpunt genomen. Uitgaande van de competenties van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen om risico op overvraging te voorkomen.

 

"Cultuur en moedertaal"

Caring Brothers begeleidt/verzorgt cliënten vanuit een basishouding die zich kenmerkt door transparantie, voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Hulpverleners blijven nabij vanuit betrokkenheid en bieden duidelijkheid, structuur en acceptatie. Veel cliënten van Caring Brothers zijn van oorsprong Turks of Arabisch. De meeste van hen hebben heimwee naar hun thuisland. Dementerende cliënten vallen veelal terug op hun moedertaal. Caring Brothers vindt het belangrijk dat cliënten zorg ontvangen aansluitend bij hun cultuur en desgewenst in hun moedertaal.